BDO munkaügyi portál

20 főtől kötelező a munkavédelmi képviselő választás

2016. szeptember 28. 15:51
Szerző(k): Muhoray Beáta
work2

Változtak a munkavédelmi képviselő választásra vonatkozó előírások, ugyanis 2016. július 8. napjától az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2016. évi LXXIX. törvény alapján a kisebb munkavállalói létszámmal rendelkező foglalkoztatók munkavállalói is jogosultak maguk közül munkavédelmi képviselő(ke)t választani, annak érdekében, hogy az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő jogaikat és érdekeiket képviselje.

Már kisebb munkavállalói létszám esetében is

A változás értelmében munkavédelmi képviselő választást kell tartani minden munkáltatónál, ahol a munkavállalók létszáma legalább 20 fő a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 70/A. § (1) a) pontja szerint. A választás lebonyolítása és a feltételek biztosítása a munkáltató kötelezettsége. A módosítás a munkavállalói létszám tekintetében jelentős változást eredményezett, ugyanis a korábbi szabályozás szerint csak abban az esetben terhelte ez a kötelezettség a munkáltatót, ha legalább 50 munkavállalót foglalkoztatott.

Ki lehet munkavédelmi képviselő?

Munkavédelmi képviselőnek az a cselekvőképes munkavállaló választható, aki – az újonnan alakult munkáltatót kivéve – legalább hat hónapja a munkáltatóval munkaviszonyban áll és az adott telephelyen dolgozik. Ugyanakkor nem választható munkavédelmi képviselőnek, aki munkáltatói jogot gyakorol (munkáltatói jognak minősül a munkaviszony létesítése, módosítása és megszüntetése), a vezető hozzátartozója, a választási bizottság tagja illetve a munkáltatónál munkaviszony keretében főtevékenységként a munkáltató megbízásából munkavédelmi feladatokat lát el.

A választásra előírt határidő

A törvény által megállapított új munkavállalói létszámhoz kötött kötelezettség teljesítését a módosítás hatálybalépésétől számított fél éven belül kell elvégeznie a munkáltatónak, azaz legkésőbb 2017. január 7. napjáig.