BDO munkaügyi portál

5 tipp, hogy miért végeztesse el cége munkaügyi átvilágítását

2016. szeptember 9. 12:34
Szerző(k): BDO Magyarország
www.munkaugyiportal.hu

A rendezett munkaügyi kapcsolatok általános és speciális követelményei, a munkaügyi ellenőrzések növekvő száma, a jogkövetkezmények szigorodása minden eddiginél jobban felértékelte a munkaerő gazdálkodás és az ehhez kapcsolódó törvényi előírások megfelelő alkalmazását. A munkaügyi átvilágítás hatékony eszköz lehet a munkaügyi ellenőrzésekre történő felkészülésen túl, a munkaügyi folyamatok optimalizálásában is. Erre való tekintettel gyűjtöttünk össze, hogy miért végeztesse el cége munkaügyi átvilágítását.

1# tipp
Mert a munkaügyi bírság akár 20 millió forint is lehet

A hatályos munkaügyi jogszabályok betartása mindenkor a foglalkoztató feladata, ennek megfelelően a munkaügyi ellenőrzés tárgyát képező szabályok megtartása a munkáltató kizárólagos felelőssége.

A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény alapján a munkaügyi bírság alsó határa 30.000,-Ft, felső határa pedig (!) 20.000.000,- Ft-ban lett meghatározva! Ne feledje, a megelőzés, mindig kifizetődőbb!

2# tipp
Mert a munkaügyi bírság a pályázati lehetőségek elvesztésével jár

A munkaügyi eljárásokban kiszabott bírság, megállapított befizetési kötelezettség adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, elévülésére, illetve törlésére is ezen szabályok tekintendőek irányadónak.

A pályázati kiírások csaknem mindegyikében megtalálható a „rendezett munkaügyi kapcsolatok” feltételnek való megfelelés, mellyel kapcsolatban az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezik. Az Áht. két részre osztja azoknak a munkaügyi tényállásoknak a körét, melyek fennállása esetén a közbeszerzésekből és a pályázatokból kizárják a munkáltatót. Az első részbe tartozó szabálytalanságok azonnali kizárással járnak, a második körbe tartozóak két éven belüli ismételt elkövetése esetén eredményeznek kizárást.

3# tipp
Mert a munkaügyi átvilágítás a bérezési rendszer optimalizálásának eszköze

A válság kapcsán láthattuk, hogy a foglalkoztatással kapcsolatos költségek optimalizálásának eszköze elsősorban a létszámleépítés volt elsősorban, holott a bérszámfejtésbeli „fura tételek”, a felesleges és indokolatlan szivárgások megszüntetésével szintén jelentős megtakarítások érhetők el.

A tapasztalatok alapján a cégek jelentős részének munkaügyi működése az évek során hajlamos beállni egy kerékvágásba, a munkáltatók többsége nem használja ki megfelelő mértékben a jogszabályi környezetből fakadó esetleges költségcsökkentő lehetőségeket, mely a bérezési rendszeren is visszaköszön.

4# tipp
Mert a munkaügyi átvilágítás a munkaidő-gazdálkodás racionalizálásnak eszköze

A munkaidő szervezéssel kapcsolatos szabályok munkavállalói szempontból védelmi természetűek, munkáltatói szempontból azonban nem hagyható figyelmen kívül azok gazdasági jellege. Fontos megjegyezni, hogy az Mt.-ben deklarált munkaidő, pihenőidő szabályok kógens jellegükből adódóan alapvetően kötöttek, azonban a megfelelő keretek megválasztásával rugalmas foglalkoztatást tesznek lehetővé.

Számos foglalkoztató vezet ún. jelenléti ívet, vannak kialakult munkarendek, de az egyes munkaidő modellek alkalmazása inkább törvényes, mint célszerű, holott egy cégre szabott munkaidő koncepcióval szemben lényeges munkaadói követelmény, hogy a cég érdekeit szem előtt tartva a jogszerűség keretei között rugalmas foglalkoztatást tegyen lehetővé a cég jól megfontolt gazdasági érdekeinek megfelelően.

5# tipp
Mert a munkaügyi átvilágítás feltárja a cégben rejlő munkaügyi tartalékokat

A vállalati kiadások szignifikáns hányadát a foglalkoztatáshoz kapcsolódó költségek képezik, éppen ezért a foglalkoztatók számára nem mindegy, hogy a tényleges foglalkoztatás milyen formában, milyen feltételekkel valósul meg.

A munkavégzés legkézenfekvőbb formája a munkaviszonyban, munkaszerződéssel történő foglalkoztatás, azonban számos olyan foglalkoztatási konstrukció létezik, melyek alkalmazásával azok rugalmas jellegéből eredően jelentős megtakarítások érhetők el éves szinten.

A munkaügyi folyamatok felülvizsgálatával behatárolhatók a pazarló munkaügyi gazdálkodást jelentő foglalkoztatási konstrukciók, munkaügyi folyamatok, melyeket azonosítva bírság helyett megtakarításokat érhetünk el.

Amennyiben az Ön cégében sem állnak rendelkezésre a megfelelő erőforrások ezen feladatok elvégzéséhez, kérje ajánlatunkat itt >>>