BDO munkaügyi portál

Anonim álláshirdetések az adatvédelmi hatóság gyakorlatának tükrében

2016. augusztus 5. 17:23
Szerző(k): Mészáros Etelka
suited_man_with_toolbox

Az anonim álláshirdetéseknél a jelentkező nem tudhatja, hogy milyen kockázatokkal néz szembe, hova, kihez kerül az önéletrajza a személyes adataival, nem ismeri a hirdető kilétét, így az adatvédelmi szabályok által biztosított jogait sem tudja érvényesíteni. A munkáltatók mégis sok esetben ezt az utat választják az alkalmas jelölt megtalálására. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH-1159-15/H ügyéből kiderül, hogy az anonim álláshirdetéseket is megjelentető állásportál mivel védekezett a konkrét ügyben és az is, hogy a hatóság hogyan és mit mérlegelve döntött.

A NAIH-1159-15/H ügyszámú eljárás előzményei

2011-ben adatvédelmi biztoshoz bejelentés érkezett az egyik állásportál kapcsán, hogy az anonim álláshirdetésre jelentkezők nem tudják a személyes adataikat nyomon követni, nem kérhetnek tájékoztatást az adataik kezeléséről, nem tiltakozhatnak az adatkezelés ellen, nem kérhetik adataik módosítását vagy törlését.

Az adatvédelmi biztos felszólította az állásportált üzemeltető céget az adatvédelmi törvény betartására, akinek az volt az álláspontja, hogy a portál csak tárhely szolgáltató és adatkezelő tevékenységet végez, nem tartoznak felelősséggel a hirdetésre jelentkezők személyes adatainak a kezeléséért.

2012. január 1-vel az adatvédelmi biztos pozícióját a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) vette át, aki felszólította a céget az adatkezelési gyakorlat megváltoztatására, és egyben az általános adatkezelési gyakorlatának vizsgálatáról döntött.

Feltárt tényállás

Az eljárás megindításakor az állásportál üzemeltető cég figyelmeztető szöveget tett közzé az állásportálon, miszerint

„a jelentkező a pályázati anyagát, önéletrajzát más személyek, akár a jelenlegi munkáltatója is láthatja, továbbá a személyes adatait nem tudja nyomon követni, nem tudhatja meg, kik kapják meg a pályázati anyagát. A jelentkező nem tudja érvényesíteni az adatvédelmi jogait, például nem kérhet tájékoztatást adatainak kezeléséről, nem tiltakozhat ellene, nem kérheti módosítását és törlését.”

A cég tájékoztatta a Hatóságot, hogy ő nem adatkezelő, azzal érvelt, hogy a hirdetés feladója minősül adatkezelőnek, ő mindösszesen csak az adatkezelő/hirdető utasításai szerint jár el. Álláspontjuk alátámasztására a Legfelsőbb Bíróság Kfv. II. 37.088/2011/6. számú ítéletére hivatkoztak, mely kimondta, hogy a hirdetést megjelentető szolgáltató tárhely szolgáltatónak minősül és a tartalomért a hirdető tartozik felelősséggel. Az állásportál üzemeltető cég csak felületet biztosít a hirdetőnek.

A Hatóság a munkáltatókkal, mint hirdetőkkel kötött szerződéseket is vizsgálta. Az állásportált üzemeltető cég a honlapján található ÁSZF-re (Általános Szerződési Feltételek) hivatkozott, hogy ő szolgáltatóként nyújtja a szolgáltatásait és adatfeldolgozói szerződéseket nem köt a munkáltatókkal.

A Hatóság jogellenes adatkezelés miatt 200.000 forint adatvédelmi bírságot szabott ki az állásportált üzemeltető cégre és kötelezte, hogy alakítsa át az anonim álláshirdetésekkel kapcsolatos gyakorlatát, a „Felhasználási feltételeiben” hívja fel a hirdetők figyelmét, miszerint az anonim álláshirdetések jogszabálysértőek.

Az állásportál üzemeltető cég a határozat ellen felülvizsgálati kért a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól.

Megállapítás

A bíróság, az anonim álláshirdetések jogszerűségének vizsgálatánál kimondta, hogy elsősorban az érintett megfelelő tájékoztatásának értelmezésére van szükség.

Végül az állásportál üzemeltető cég a hírlevél küldési és a célhoz kapcsolódó adatkezelési gyakorlatát továbbá a weboldalak regisztrációs felületét is átalakította. Az anonim álláshirdetések jogszerűtlen gyakorlata miatt a Hatóság végül bírságot nem szabott ki, mivel az alkalmazott adatkezelési konstrukciót nem lehet az Infotv. tipikus adatkezelő-adatfeldolgozó kategóriába sorolni, állásfoglalásával csupán a jogszerű gyakorlat kialakítását kívánta előmozdítani.

Annak ellenére, hogy a Legfelsőbb Bíróság Kfv. II. 37.088/2011/6. számú ítélete alapján az állásportál hirdetési tevékenysége nem jogellenes, kiemelt körültekintéssel érdemes eljárni az anonim álláshirdetések közzététele és az azokra történő jelentkezés kapcsán egyaránt.