BDO munkaügyi portál

EBH ügy: A hosszú hajú férfiak diszkriminációja jogellenes

2017. július 27. 12:58
Szerző(k): Máriás Attila
blind-justice

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság EBH/103/2017 számú ügyében elmarasztalta a foglalkoztatót a foglalkoztatott neme miatt közvetlen hátrányos megkülönböztetésben részesítette.

Önkormányzati rendészeti szerv közterület-felügyelő munkakörben foglalkoztatott köztisztviselője sérelmezte a hatóság előtt, hogy felettese nem engedte szolgálatba lépni, és munkanapját igazolatlan távollétnek nyilvánította, mert hosszú hajat hord és így a szolgálatot nem tudja ellátni. Tekintettel arra, hogy az azonos munkakörben foglalkoztatott nők esetében a munkáltató nem emelt kifogást hosszú haj viselete miatt, a kérelmező úgy vélte, a férfi nemhez tartozása miatt hátrányos megkülönböztetés érte.

A kérelmező a bepanaszolt szervnél már 3,5-4 éve közterületi szolgálatot látott el, korábban nem volt probléma azzal, hogy hosszú a haja, pedig hajviselete jogviszonya keletkezése óta nem változott: hosszú hajat hordott, tarkójánál „lófarokban” összefogva. Időnként felhívták ugyan arra, hogy vágassa le a haját, aminek ő nem tett eleget, ám mulasztása nem járt hátrányos következménnyel. A munkáltatónál olyan hallgatólagos megegyezés is érvényben volt, hogy nem probléma a hosszú haj, amennyiben nem látszik. 

A hatóság eljárásában a munkáltató (a továbbiakban: eljárás alá vont) arra hivatkozott, hogy a kérelmező által sérelmezett intézkedés idején hatályos, igazgatói utasítással kiadott egyenruha és öltözködési szabályzat nem volt diszkriminatív, ugyanis mindkét nemre vonatkozóan konszolidált megjelenést várt el, illetve a biztonságos munkavégzés érdekében rendelkezett úgy, hogy a haj „legfeljebb olyan hosszú lehet, hogy az intézkedés alá vont személy támadása esetén abban megkapaszkodni ne tudjon”.

Az eljárás alá vont nyilatkozatában azzal is érvelt, hogy – álláspontja szerint – a kérelmező nem rendelkezett az Ebktv. 8. §-a szerinti védett tulajdonsággal, a hosszú haj ugyanis férfiak esetében nem védett tulajdonság, mert a hajviselet nem a férfi nem/személyiség lényegi vonása, ellentétben a nőkkel, akiknél a hosszú haj a női nemi identitásnak is fontos külsődleges jegye.

A hatóság lényegében megállapította, hogy a kérelmezőt a vele összehasonlítható helyzetben lévő – az eljárás alá vonttal jogviszonyban álló, szintén közterület-felügyelőként foglalkoztatott és járőrfeladatot ellátó, hosszú hajat viselő – nőkhöz képest érte hátrány, a megkülönböztetés alapja a kérelmező férfi nemhez tartozása volt, egy női közterület-felügyelő esetében a munkanapot azonos ok miatt nem nyilvánította volna igazolatlan távollétnek a munkáltató.

Lásd bővebben: http://www.egyenlobanasmod.hu/article/view/ebh-103-2017