BDO munkaügyi portál

Felmondás táppénz miatt vs. Egyenlő Bánásmód Hatóság

2017. június 12. 16:29
Szerző(k): Máriás Attila
scales-of-justice-gavel-credit-te-belchonock-depositphotos

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2017. április 17-i határozatában (EBH/197/2017) 1.500.000 Ft-ra büntette azt a vagyonvédelmi munkáltatót, amely a munkavállaló jogviszonyát a munkavállaló jogviszonyát arra tekintettel szüntette meg, hogy az táppénzre ment.

A munkavállaló által becsatolt dokumentumok között a felmondás nem szerepelt, ezért a Hatóság írásban felszólította a munkáltatót, bizonyítsa, hogy a jogsérelmet szenvedett fél által valószínűsített körülmények nem álltak fenn, vagy az egyenlő bánásmód követelményét megtartotta, illetve az adott jogviszony tekintetében nem volt köteles megtartani.

Mivel a munkáltató a hatóság levelét átvette, de arra nyilatkozatot eljárási bírság hatására sem terjesztett elő, a hatóság a rendelkezésére álló nyilatkozatok, dokumentumok alapján döntött (munkavállaló által becsatolt dokumentumok, munkavállalói nyilatkozatok).

A hatóság megállapította, hogy az eljárás alá vont munkáltató kérelmező egészségi állapotával (táppénzes állományával) összefüggésben megsértette az egyenlő bánásmód követelményét azzal, hogy kérelmező munkaviszonyát táppénzes állományba kerülése miatt megszüntette és ezen magatartásával kérelmezővel szemben közvetlen hátrányos megkülönböztetést alkalmazott.

A hatóság az eljárás alá vontnak megtiltotta a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását, elrendelte a jogsértést megállapító jogerős és végrehajtható határozatának 30 napra történő nyilvános közzétételét – a jogsértő nyilvános adatainak kivételével személyazonosításra alkalmatlan módon – az eljárás alá vont hivatalos honlapján, közvetlenül a nyitólapról elérhető módon, és a hatóság www.egyenlobanasmod.hu című honlapján. A hatóság az eljárás alá vonttal szemben továbbá 1 500 000 Ft bírságot szabott ki.

Lásd bővebben: http://www.egyenlobanasmod.hu/article/index/jogesetek