BDO munkaügyi portál

A zárt Facebook csoportokban közzétett álláshirdetésekre is oda kell figyelni

2018. szeptember 7. 12:11
Szerző(k): dr. Máriás Attila
scales-of-justice-feature

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság, a weboldalán közzétett EBH/291/2018 számú ügyében jogsértés megállapítására került sor. Az alaptényállás szerint egy iskolaszövetkezet a zárt Facebook-csoportjában közzétett egy olyan álláshirdetést, melyet kizárólag lányoknak hirdetett meg. Egy iskolaszövetkezeti tag a posztolt álláshirdetés hozzászólásában jelezte, hogy érdekli a munka, valamint megkérdezte, hogy fiúk miért nem jelentkezhetnek az állásra. Választ nem kapott, így az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz fordult. Álláspontja szerint a kizárólag lányoknak szóló álláshirdetéssel az iskolaszövetkezet a férfi nemhez tartozása miatt vele szemben megsértette az egyenlő bánásmód követelményét.

A hatóság a kérelem alapján eljárást indított és a rendelkezésére álló okiratok alapján megállapította, hogy a kérelmező az eljárás alá vonttal ún. iskolaszövetkezeti tagsági jogviszonyban állt. Az iskolaszövetkezeti tagsági jogviszony az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.) 3. § (1) b) pontja alapján munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonynak minősül.

Az eljárás alá vont iskolaszövetkezet két dologgal védekezett:

  • Egyrészt hivatkozott arra, hogy ugyan az iskolaszövetkezet tagja volt a kérelmező, de vele a szövetkezetekről szóló évi X. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 10/B. § (8) bekezdése szerinti – eseti megállapodás megkötésre nem került sor, így az iskolaszövetkezet nem rendelkezett utasításadási joggal a kérelmező tekintetében.

    Ebben a körben a hatóság utalt rá, hogy a jogalkotó szándéka éppen az volt a jogszabály megalkotásával, hogy minél szélesebb körben felölelje azt a személyi kört, amely az adott jogviszony tekintetében köteles megtartani az egyenlő bánásmód követelményét.

  • Másrészt hivatkozott arra, hogy álláspontja szerint a zárt csoportban közzétett felhívás nem minősül nyilvános álláshirdetésnek.

    Ezzel kapcsolatosan az eljárás során megállapításra került, hogy a tagsági jogviszonnyal rendelkező diákok számára az iskolaszövetkezet Facebook-csoportjában közzétett bármilyen információ nyilvánosan hozzáférhető volt a diákok számára.

Az iskolaszövetkezet nyilatkozata szerint, azért nem a kérelmezőt választotta, mert nem rendelkezett eseti megállapodással a másnap végzendő munkára, melyet a hatóság nem fogadott el, mert a szövetkezet vont nem tudta igazolni, hogy a hölgy, aki a munkát megkapta rendelkezett eseti megállapodással.

A hatóság végül megállapította, hogy az iskolaszövetkezet a kérelmező férfi nemével összefüggésben megsértette az egyenlő bánásmód követelményét, amely közvetlen hátrányos megkülönböztetés formájában valósult meg. Az eljárás során megállapítható volt, hogy a kérelmező férfi neme szerepet játszott abban, hogy nem őt választották ki a zárt Facebook-csoportban – kizárólag lányoknak – meghirdetett munkára, és kérdésére arról sem tájékoztatták, hogy miért nem végezhetik férfiak is a meghirdetett munkát.

Forrás: http://www.egyenlobanasmod.hu/hu/jogeset/ebh2912018