BDO munkaügyi portál

Hogy állnak a V4-ek a minimálbérrel?

2016. október 19. 10:08
Szerző(k): Mészáros Etelka
shutterstock_3074407

Az Európai Uniós csatlakozás óta soha nem volt olyan látványos a Visegrádi Négyek együttműködése, mint napjainkban. A vezetők gyakori találkozását a migráns váltság váltotta ki, de a tanácskozásokon gazdasági kérdések is napirendre kerülnek.

Az unió országainak és így a V4-ek gazdaságának is egyik jellemzője a minimálbér, melynek alakulását jogszabályhoz kötik. A minimálbérből következtetni lehet az átlagkeresetekre, mivel az arányában magasabb minimálbér ösztönző lehet arra, hogy az adott ország átlagkeresetei gyorsabban növekedjenek.

Tényleg segíthet a minimálbér?

Egyes szakértők véleménye szerint a minimálbér-emelés növeli az alacsony keresetű emberek jövedelmét, ugyanakkor a megemelkedett bérköltség miatt vállalatok zárhatnak be és elbocsátások történhetnek, derült ki Harasztosi Péter (Magyar Nemzeti Bank) és Lindner Attila (UC Berkeley) 2015-ben készített tanulmányából. A korábbi tapasztalatok rámutatnak, hogy mekkorák ezek az ellentétes hatások. Magyarországon a minimálbér 2000-ben még csak 25 500 forint volt, 2002-re a duplájára, 50 ezer forintra emelkedett. A foglalkoztatás 4,3 százalékponttal jobban csökkent ott, ahol megemelték a minimálbért és az a cég, aki ezt nem tudta kigazdálkodni, 2002-re bezárt. Összességében azonban elmondható, hogy az alacsonykeresetűek jól jártak a minimálbér-emeléssel.

A tanulmány a következő linken érhető el: https://ipl.econ.duke.edu/seminars/system/files/seminars/1070.pdf

Minimálbérek a V4-eknél

Az unió többi tagországához képest a V4-ek minimálbérei nagyságrendileg nem mutatnak jelentős eltérést. A WSI (Wirtschafts- und Sozalwissenschaftliche Institut Minimum Wage Databese (Minimum bér adatbázis) – elemzéséből látható, hogy a 2016. július 27-i összehasonlításban a magyar minimálbér még a V4 országok között is az utolsó helyen áll.

(A táblázatban megadott minimálbérek a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalókra vonatkoznak.)

V4 országok minimálbérének alakulása 2016-ban (Euro- Forint)

A magyarországi minimálbér a nyugati országokétól nagymértékben elmarad, de a V4 országok viszonylatában is alacsony, a lengyel minimálbérnél 27%-al, a szlováktól pedig több mint 12%-al kisebb.

Ország név

2016 (átlag) Forint

2016. (átlag) Euro

Magyarország

111.000

358

Lengyelország

134.186

442

Csehország

112.967

363

Szlovákia

125.517

405

Forrás: WSI minimum wage database

V4 országok minimálbérei 1999 és 2016 között

2010-től Szlovákiában 31%-al, Lengyelországban 30%-al, Magyarországon 29%-al, Csehországban pedig 21%-al emelkedett a minimálbér.

Magyarországon az 1999 – 2016-os időszakot nézve a minimálbér legalacsonyabb értéke 27.553 Ft /hó volt, ennél csak Szlovákiában volt alacsonyabb, 21.360 Ft/hó. Szlovákia gazdasági erősödését mutatja, hogy 17 év alatt a gazdaság fellendülésnek köszönhetően, csaknem hatszorosára emelkedett a minimálbér. 2017-ben a Szlovák kormány 30 Euróval emeli a minimálbért, átszámolva 133000 forintra. Lengyelországban 1999-ben 49.183 Ft/hó, míg Csehországban 28.487 Ft/hó volt a minimálbér. 2016-ra a legmagasabb értéket Lengyelország mutatja, ahol 134.186 forintnak megfelelő Zloty-t kaphatnak a minimálbérből élők havonta. A növekedés mindegyik országban többszörös fejlődést mutat, az országok minimálbérei nagyságrendileg azonos szinten vannak.

(A Zloty és Cseh korona értékeket átszámoltuk forintra, a könnyebb összehasonlítás kedvéért)

 

Ország neve

2016 (Ft)

Legalacsonyabb a 17 év alatt (Ft)

Magyarország

111.000

27.553

Lengyelország

134.186

49.183

Szlovákia

125.517

21.360

Csehország

112.967

28.487

Forrás: WSI minimum wage database

A fenti összehasonlításokból látható, hogy a V4 országok egymáshoz viszonyított minimálbér értékei, akármelyik évet vesszük alapul, nem mutatnak kiugró eltéréseket. Ugyanakkor ez a bér mindegyik V4 országban csak nagyon alacsony életszínvonalra elegendő. A szakszervezetek és szakemberek mindenhol két megoldást javasolnak a fenti problémák megoldására. Az egyik, hogy jelentős és azonnali béremelés, mely megoldná a hiányszakmák okozta nehézségeket is, a másik megoldás a munkabéreket terhelő járulékok és a személyi jövedelemadó további csökkentése.