BDO munkaügyi portál

Jönnek a start szövetkezetek?

2018. augusztus 29. 13:41
Szerző(k): dr. Máriás Attila
649-07710815
© Masterfile Royalty-Free
Model Release: Yes
Property Release: Yes
Civil engineers in discussion in suspension bridge, high angle view.  The Humber Bridge, UK, built in 1981 was the world's largest single-span suspension bridge

Legalábbis erre lehet következtetni a Kormany.hu oldalon 2018. augusztus 28-án megjelent jogszabálytervezet alapján. A közfoglalkoztatással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet tervezet szerint az igazságügyminiszter 2019. január 1-ig előkészíti a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény módosítását annak érdekében, hogy a közfoglalkoztatás alapjain létrejött szociális szövetkezetek megnevezése start szövetkezetre változzon. A cél, hogy a Start-munkaprogramokra épülő szociális szövetkezetek sajátos kategóriája – start szövetkezet – a jogi szabályozásban is önállóságot, elismerést nyerjen. A tervezet foglalkozik még a közfoglalkoztatással összefüggő más rendeletek módosításával is, így többek között a közfoglalkoztatás bér és a közfoglalkoztatási garantált bér mértékével, a Kormány közfoglalkoztatásra vonatkozó jövő évi irányaival, valamint a 2018. első felére vonatkozó közfoglalkoztatási jelentés tervezetével.

A tervezet itt tekinthető meg: http://www.kormany.hu/download/2/73/71000/Korm_elterj_20180824.pdf#!DocumentBrowse