BDO munkaügyi portál

Ma még határidőben eleget tehet a saját jogú nyugdíjas munkavállalóval kapcsolatos “kijelentési” kötelezettségének

2019. január 8. 14:03
Szerző(k): Muhoray Beáta
Kezek3

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról 2018. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Riasztv.) módosította a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvényben (a továbbiakban: Tbj.) meghatározott biztosítottakra vonatkozó fogalmát. 

A módosítás értelmében 2019. január 1. napjától a saját jogú nyugdíjasnak minősülő személy által létesített Mt.  szerinti munkaviszony már nem minősül a Tbj. szerint biztosítási jogviszonynak:

 „Tbj.5. § (1) E törvény alapján biztosított
a) a munkaviszonyban (ide nem értve a saját jogú nyugdíjasnak minősülő személy által létesített szerinti munkaviszonyt), közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami szolgálati jogviszonyban, ügyészségi szolgálati jogviszonyban, bírói szolgálati jogviszonyban, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban, nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban, ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban, vendégoktatói ösztöndíjas jogviszonyban, közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személy, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, az Országgyűlési Őrség, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja, a Független Rendészeti Panasztestület tagja, a Magyar Honvédség szerződéses állományú tagja, a katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona, a honvédelmi alkalmazott, az országgyűlési képviselő, a nemzetiségi szószóló (a továbbiakban: munkaviszony), tekintet nélkül arra, hogy foglalkoztatása teljes vagy részmunkaidőben történik, (…)”

A Riasztv. 27. § (3) bekezdése alapján a 27. § (1) bekezdésével módosított 5. § (1) bekezdés a) pontját és a Riasztv. 27. § (2) bekezdésével módosított 15. § (1) bekezdését 2019. január 1-től kell alkalmazni, vagyis a saját jogú nyugdíjasnak minősülő munkaviszonyban álló személyt 2018. december 31. napjával kell kijelenteni.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 1. számú melléklet 3.2. pontja alapján a változást 8 napon belül kell teljesíteni:

„Art. 3.2. a jogviszony megszűnését, a szünetelés kezdetét és befejezését, a biztosítás megszűnését követően folyósított ellátás kezdő és befejező időpontját közvetlenül követő 8 napon belül kell teljesíteni,”

Összegezve a munkaviszonyban álló saját jogú nyugdíjasnak minősülő személyek 2019. január 1. napjától, az általuk létesített Mt. szerinti munkaviszony alapján már nem minősülnek biztosítottnak, ezáltal a kijelentésüket 2018.12.31. napjával, legkésőbb 2019. január 8. napján meg kell tenni a T1041-es nyomtatványon.