BDO munkaügyi portál

Mától változott a munkabaleset kivizsgálása, bejelentése és nyilvántartásba vétele

2016. szeptember 23. 0:01
Szerző(k): Máriás Attila
bdo-global-manufacturing

Igaz kis mértékben, de mindenesetre mától változott a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet, mely szerint – három nap helyett – a három munkanapot meghaladó munkaképtelenséggel járó munkabalesetet köteles a munkáltató kivizsgálni és nyilvántartásba venni, majd bejelenteni, míg a munkaképtelenséget nem okozó munkabaleset esetén a kötelező egészségbiztosítási ellátásról szóló törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglalt szabályokat kell alkalmazni.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 42/E.§ (4) bekezdése kimondja, hogy a külön jogszabály szerint munkaképtelenséget nem okozó munkabaleseteket a munkáltatónak – a biztosított kérésére – az egészségbiztosító által rendszeresített, a külön jogszabályban meghatározott munkabaleseti nyilvántartás adattartamával azonos adatokat tartalmazó nyomtatványon kell rögzítenie.