BDO munkaügyi portál

Munkahelyi viselet (dress code) és az Emberi Jogok Európai Egyezménye az osztrák Legfelsőbb Bíróság ügyében

2016. augusztus 5. 16:19
Szerző(k): Mészáros Etelka

A „dress code” betartását sok cég íratlanul is megköveteli a dolgozóktól, több helyen kötelezővé is teszik a munkahelyi „egyenruha” viselését, vagy valamilyen más megkövetelt megjelenést. Az osztrák Legfelsőbb Bíróság 2015/09/24, 9 Ob A 82/15 X ügyében az Emberi Jogok Európai Egyezményére hivatkozott a felperes munkavállaló.

A felperes egy osztrák városi tömegközlekedési vállalat alkalmazottja volt, amely szabályzatot adott ki a munkahelyi öltözködési szabályokról. Az alkalmazottaknak egységes, a munkáltató által biztosított egyenruhát kellett viselniük, a hajviseletről azonban nem írt a szabályzat.

Az osztrák munkavállaló, aki addig a fekete haját lófarokban, vékony szalaggal összekötve hordta, tett egy rózsaszín szalagot a hajába. Amikor a munkáltató utasította, hogy tüntesse el a hajszalagot, nem volt hajlandó, és ezért elbocsátással fenyegette. A munkáltató a bírósághoz fordult és kérte a bíróságtól, hogy hagyja jóvá a munkavállaló elbocsátását.

Általánosságban, indokolt esetben a bíróság elfogadja a munkaviszony felmondását, ha a munkavállaló sérti az üzleti érdekeket, nem tesz eleget az üzleti követelményeknek, lehetetlenné teszi a munkavállaló további foglalkoztatását, amennyiben a viselkedése elfogadhatatlan a munkáltatónak. Továbbá, ha a munkavállaló magatartása negatívan befolyásolja a munkáltató üzleti érdekeit és az elbocsájtás igazságosnak tekinthető, meg kell hozni a megfelelő intézkedést.

Jelen esetben a bíróság megvizsgálta a jogesetet, a cég öltözködési szabályait, és rámutatott, hogy nem csak a munkáltató, de a dolgozó érdekeit is figyelembe kell venni az Európai Emberi Jogi Egyezmény 8. cikkelye értelmében. Az Egyezmény alapján a bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a munkavállaló viselheti az általa választott hajszalagot tehát a felmondás nem indokolt.