BDO munkaügyi portál

Ritkítják a munkaerő kölcsönző cégeket: 2 millió helyett 5 millió lesz a vagyoni biztosíték

2016. november 15. 15:09
Szerző(k): Máriás Attila
_78668178_171580902

2016. december 1-től több ponton is változik a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről, folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet, melynek egyik talán legmarkánsabb része az, hogy az eddigi 2 millió Ft helyett 5 millió Ft lesz az előírt vagyoni biztosíték összege. A szabályt minden 2016. december 1. utáni nyilvántartásbavételi kérelem kapcsán alkalmazni kell, a 2016. december 1. előtt nyilvántartásba vett munkaerő kölcsönző cégeknek pedig 2017. február 28-ig kell teljesíteni és ezt a nyilvántartó kormányhivatal felé igazolni. A kormányhivatal az igazolást elmulasztó munkaerő kölcsönzőt törli a nyilvántartásból.

A munkaerő kölcsönzési tevékenység folytatásának feltételei

A rendelet szerint a munkaerő kölcsönzési tevékenységet a kölcsönbeadó székhelye szerint illetékes kormányhivatal nyilvántartásba vétel útján akkor engedélyezni, ha a cégjegyzékbe vagy az előírt nyilvántartásba bejegyezték és a létesítő okirata a munkaerő kölcsönzési tevékenység folytatását tartalmazza, a kérelmező legalább heti 20 órában munkaviszonyban foglalkoztat legalább egy olyan személyt, aki a rendelet mellékletében meghatározott munkaügyi vagy jogi képzettséggel, gyakorlattal rendelkezik, a tevékenység gyakorlásához megfelelő irodahelyisége biztosított, továbbá a rendelet által előírt – 2016. december 1-től – 5 millió Ft-os vagyoni biztosíték letétbe helyezését igazolja.

EGT tagállamban bejegyzett vállalkozás munkaerő-kölcsönzési tevékenységére vonatkozó szabályok

Az EGT-tagállamban bejegyzett vállalkozás magyarországi munkaerő kölcsönző tevékenysége kapcsán a nyilvántartásra Budapest Főváros Kormányhivatal lesz illetékes, a nyilvántartásba vételnek a vállalkozás székhelye szerinti EGT-tagállamban kell teljesülnie, melynek további feltétele, hogy a vállalkozás székhelye szerinti EGT-tagállamban a rá irányadó jog szerint a vállalkozás jogosult legyen munkaerő kölcsönzés folytatására. A módosuló rendelet az EGT tagállamban bejegyzett vállalkozás munkaerő kölcsönzési tevékenysége kapcsán kimondja, hogy az irodahelyiség akkor tekinthető megfelelőnek, ha az egyéb feltételeken túl Magyarország területén található. A vagyoni biztosítékra vonatkozó szabályokat a székhely szerinti állam által a kölcsönzési tevékenységre előírt vagyoni biztosítéktól függetlenül kell teljesíteni az EGT tagállamban bejegyzett kölcsönző cégnek is.

Hatálybalépés

A munkaerő kölcsönzési és magán munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI.30.) Korm. rendeletet az egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek jogharmonizációs és egyéb célú módosításáról szóló 335/2016. (XI.11.) Korm. rendelet módosítja, melynek 7.§-a kimondja, hogy a rendelet 2016. december 1-jén lép hatályba. A rendelet 1.§ (12) bekezdése szerint a módosításoknak való megfelelést a módosítással érintett vállalkozásoknak a hatálybalépést követő három hónapon belül kell a nyilvántartó kormányhivatal felé igazolniuk.