BDO munkaügyi portál

Változott az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához szükséges igazolólap

2016. szeptember 12. 18:02
Szerző(k): BDO Magyarország munkaügyi tanácsadás
iras

2016. augusztus 23-től változott a 34/2009. (XII. 30.) SZMM rendelet az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához szükséges igazolólapról. A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 27/2016. (VIII. 22.) NGM rendelet az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény hatálybalépésével összefüggésben módosítja az igazolólapot. Az igazolólap 11. pontja 2016. augusztus 23-tól az alábbiak szerint változik:

“11. Tartózkodási helye:

Munkaviszonyra (közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati jogviszonyra, bírói szolgálati viszonyra, igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyára, valamint ügyészségi szolgálati viszonyra, a közfoglalkoztatási jogviszonyra, a biztosított bedolgozói – és az 1994. június 1-jét megelőzően létesített – ezzel egy tekintet alá eső bedolgozói jogviszonyra, a hivatásos nevelőszülői jogviszonyra, a szövetkezeti tag munkaviszony jellegű munkavégzésre irányuló jogviszonyára – ide nem értve az iskolai szövetkezet nappali tagozatos tanuló, hallgató tagját -, a hivatásos és szerződéses állományú katonák szolgálati viszonyára, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjának szolgálati viszonyára) vonatkozó adatok:”