BDO munkaügyi portál

Fontos határidő jár le a héten: kötelező munkavédelmi képviselőt választani a legalább 20 főt foglalkoztató cégeknél

2017. január 2. 16:03
Szerző(k): Máriás Attila
6113-07160928
© Masterfile Royalty-Free
Model Release: Yes
Property Release: Yes
Workers talking by wind turbines in rural landscape

Még 2016 nyarán változott a munkavédelmi törvény és a 20 fő feletti foglalkoztatotti létszámmal működő cégeknek is kötelezővé tette a munkavédelmi képviselő választást. A törvény által megállapított új munkavállalói létszámhoz kötött kötelezettség teljesítését a módosítás hatálybalépésétől számított fél éven belül kellett elvégeznie a munkáltatónak, mely 2017. január 7-én lejár.

A változás értelmében munkavédelmi képviselő választást kell tartani minden munkáltatónál, ahol a munkavállalók létszáma legalább 20 fő.  A választás lebonyolítása és a feltételek biztosítása a munkáltató kötelezettsége. A korábbi szabályozás szerint csak abban az esetben terhelte ez a kötelezettség a munkáltatót, ha legalább 50 munkavállalót foglalkoztatott.

A munkavédelmi képviselő a munkavállalói érdekvédelem munkavédelemben megjelenő formája. A munkavédelmi képviselő jogosult meggyőződni a munkahelyek, a munkaeszközök, egyéni védőeszközök biztonságos állapotáról, az egészség megóvására és a balesetek megelőzésére tett intézkedések végrehajtásáról, részt vehet a munkáltató munkavédelmi intézkedéseinek előkészítésében, a munkabalesetek kivizsgálásában, tájékoztatást kérhet, vagy éppen kezdeményezheti a szükséges intézkedés megtételét a munkáltatónál.

Munkavédelmi képviselőnek az a cselekvőképes munkavállaló választható, aki – az újonnan alakult munkáltatót kivéve – legalább hat hónapja a munkáltatóval munkaviszonyban áll és az adott telephelyen dolgozik. Ugyanakkor nem választható munkavédelmi képviselőnek, aki munkáltatói jogot gyakorol (munkáltatói jognak minősül a munkaviszony létesítése, módosítása és megszüntetése), a vezető hozzátartozója, a választási bizottság tagja illetve a munkáltatónál munkaviszony keretében főtevékenységként a munkáltató megbízásából munkavédelmi feladatokat lát el.

Amennyiben a foglalkoztatottak száma eléri a 20 főt, a választás megtartása kötelező és nem lesz megfelelő kimentésre az a munkáltatói védekezés, hogy a munkavállalók a választási jogosultságukkal nem kívántak élni. A választást ilyen esetben is meg kell tartani, igaz a választás érvényességét és eredményességét, ezen körülményre tekintettel kell majd megállapítani.

Ha a munkáltatónál nem került sor a munkavédelmi képviselők választására, de a munkáltató megfelelően igazolni tudja, hogy a munkavállalókat tájékoztatta arról, hogy a választás kötelező, és a munkáltató által lebonyolított választás ennek ellenére érvénytelen vagy eredménytelen volt, egy esetleges a munkavédelmi ellenőrzés során nem marasztalhatják el, hiszen a munkavédelmi törvényben foglalt kötelezettségének eleget tett.

A munkavédelmi képviselő választás abban az esetben érvényes, ha azon a részvételre jogosultak fele részt vett. Ugyanakkor a választás érvényes, de eredménytelen, ha a minimálisan szükséges 30%-os támogatást nem kapta meg egyik jelölt sem a szavazás során.