BDO munkaügyi portál

Másolható okiratok és biometrikus munkaidő nyilvántartás a GDPR végrehajtásához kapcsolódó Mt. módosítás tervezetében

2018. október 25. 19:20
Szerző(k): dr. Máriás Attila
The fluttering flag of European Union on a pole, with a blue sky with white clouds in the background

2018. október 5-én, a kormány.hu oldalon közzétették azt a tervezetet, mely a foglalkoztatáshoz kapcsolódóan módosítaná – többek között – foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényt (Flt.), polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. Törvényt (Nytv.), munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvényt (Met.), a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvényt (Szvt.) és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényt (Mt.).

A fentiek közül kiemelendő az Mt., mely egy 5/A. „Adatkezelés” alcímmel egészülne ki, ami – többek között – szabályozná, hogy a munkáltató a munkavállalótól olyan személyes adat közlését is követelhetné, mely az Mt.-ből származó igény érvényesítése szempontjából lényeges. Az ezekhez kapcsolódó okiratok másolata – a tervezet alapján – kifejezetten kezelhető lenne.

Az Mt. tervezett módosítása szerint a munkavállalói biometrikus adatok kezelésének sem lenne akadálya, ha az az egészség, a különleges adat, a munkáltató jelentős vagyoni érdekének védelme, a törvény által védett titok megőrzése, az adat- és információbiztonsági szabályok megtartása, veszélyes anyag őrzése, és a munkavállaló kétséget kizáró azonosítása érdekében szükséges.

A tervezet kifejezetten rögzíti azt is, hogy a munkáltató az egyedi azonosítást szolgáló biometrikus adatkezelés során keletkezett adatot munkaidő-nyilvántartás céljából is jogosult lenne kezelni.

Fontos változás, hogy az Mt. főszabályként rögzítené, hogy a munkavállaló a munkáltató által a munkavégzéshez biztosított információtechnológiai vagy számítástechnikai eszközt – eltérő megállapodás hiányában – kizárólag a munkaviszony teljesítése érdekében használhatja.

 

További info:

www.kormany.hu/download/6/49/71000/GDPR_sal%C3%A1ta_eloterjesztes_180926.pdf#!DocumentBrowse