BDO munkaügyi portál

Minimálbér és garantált bérminimum 2018

2017. december 6. 17:10
Szerző(k): Muhoray Beáta
minimálbér 2018, garantált bérminimum 2018

A 2018. január 1. napjától érvényes minimálbér és garantált bérminimum összege már 2016 decemberében kihirdetésre került, ugyanis a 430/2016. (XII. 15.) Kormányrendeletben mind a 2017, mind a 2018 évre irányadó összegek rögzítésre kerültek.

A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege, vagyis a minimálbér, 2018. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 127 500 Ft-ról 138 000 Ft-ra emelkedik. Ennek megfelelően a hetibér 31 730 Ft, a napibér 6350 Ft, az órabér 794 Ft.

Minimálbér

2017

2018

havibér

127 500 Ft

138 000 Ft

hetibér

29 310 Ft

31 730 Ft

napibér

5 870 Ft

6 350 Ft

órabér

733 Ft

794 Ft

A legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén 2018. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 161 000 Ft-ról 180 500 Ft-ra emelkedik. A hetibér 41 500 Ft, a napibér 8300 Ft az órabér 1038 Ft.

Garantált bérminimum

2017

2018

havibér

161 000 Ft

180 500 Ft

hetibér

37 020 Ft

41 500 Ft

napibér

7 410 Ft

 8 300 Ft

órabér

926 Ft

1 038 Ft

Részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén a havi, heti és napi bértételt a munkaidő eltérő mértékével arányosan csökkentve kell figyelembe venni.

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 4. §-a szerint az egyszerűsített foglalkoztatás céljára létesített munkaviszony esetén alapbérként, illetve teljesítménybérként legalább a kötelező legkisebb munkabér 85%-a, garantált bérminimum esetén 87%-a jár. A következőképpen alakulnak 2018-ban az egyszerűsített foglalkoztatás esetén alkalmazandó összegek:

Egyszerűsített foglalkozás

2017

2018

minimálbér, napibér

4 990 Ft

5 398 Ft

minimálbér, órabér

623 Ft

675 Ft

garantált bérminimum, napibér

6 447 Ft

7 221 Ft

garantált bérminimum, órabér

806 Ft

903 Ft

Fontos azt is szem előtt tartani, hogy a munkaszerződés kötelező tartalmi eleme az alapbér, melynek változtatásához a felek kölcsönös és egybehangzó akaratnyilatkozata, vagyis a munkaszerződés módosítás szükséges.